WDROŻENIA SYSTEMÓW ISO / ODO / KRI 

Wsparcie

Audyty wewnętrzne

W dniu 23 września 2015 roku Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna opublikowała nową normę jakościową – ISO 9001:2015. Zachęcamy do zapoznania się z nową normą. Zapewniamy ciągłe wsparcie doradcze przy wdrożeniu systemu Zarządzania Jakością wg. ISO 9001:2008 oraz podczas procesu przejścia ze starej wersji na nową. Zapraszamy Państwa również na szkolenia, na których poznają Państwo szczegółowo wytyczne i wymagania nowej normy ISO 9001:2015 oraz zakres i specyfikę zmian jakie zostały wprowadzone w nowej normie w porównaniu z poprzednim jej wydaniem ISO 9001:2008.


 

15 września 2015 roku w życie weszła nowa norma ISO 14001:2015. Norma ISO 14001 – System Zarządzania Środowiskowego, pierwsza na świecie międzynarodowa norma środowiskowa pomagająca firmą usprawniać ich działania w zakresie środowiska. Norma aktualizowana jest co kilka lat, dzięki czemu jest pewność, że ISO 14001 dobrze funkcjonuje w organizacjach oraz wychodzi naprzeciw aktualnym potrzebom rynkowym. Aktualizacja nie dotyczy tylko i wyłącznie praktyk dotyczących środowiska ale także zapewnia, że system zarządzania będzie trwały. Przedsiębiorstwa, organizacje oraz całe społeczeństwa są odpowiedzialne za to by funkcjonować w sposób, który pozwoli zachować zasoby Ziemi dla przyszłych pokoleń. Biorąc pod uwagę obecny złożony i wymagający rynek ISO 14001:2015 dostarcza zintegrowane podejście do zarządzania środowiskiem - stawiajac zrównoważony rozwój na pierwszym miejscu w biznesie.